PRZEBIEG PROCESU LECZENIA W NASZEJ KLINICE

Szanowni goście. Zaraz po przybyciu do naszego hotelu, zostają Państwo poinformowani przez recepcję główną o tym kiedy odbędzie się wizyta lekarska - najczęściej odbywa się ona kolejnego dnia w godzinach porannych. Lekarz na podstawie wywiadu, badania i oceny przywiezionej dokumentacji, ustala wraz z Pacjentem najbardziej optymalny proces leczenia, który zostaje wdrożony w życie już tego samego dnia.  W zależności od pakietu na jaki Państwo się decydują, w pierwszym dniu zwykle odbywa się również konsultacja i badanie z terapeutą manualnym, który będzie mógł również modyfikować zabiegi w zależności od postępu usprawniania. Zwykle liczba zabiegów z zakresu fizykoterapii waha się w granicach 3-4 dziennie, trening medyczny, terapia manualna lub masaż ( w zależności od rodzaju pakietu) odbywają się co drugi dzień. Dodatkowo mogą Państwo codziennie uczestniczyć w porannej gimnastyce na basenie.
 
Dysponujemy również szeroką bazą specjalistycznych urządzeń diagnostycznych, pozwalających na wykonanie precyzyjnych badań. W zależności od potrzeb może to być komputerowe badanie postawy ciała, test dystrybucji balansu i obciążeń kończyn dolnych podczas chodu oraz analiza składu ciała. Badania te dają terapeucie informację o odchyleniach od norm w zakresie ustawienia miednicy, kręgosłupa, obciążenia kończyn dolnych oraz masy mięśni szkieletowych i ewentualnych zaników mięśniowych. Opierając się na wynikach jesteśmy w stanie jeszcze lepiej dobrać terapię i ustalić najbardziej optymalny trening medyczny.
 
Istnieje możliwość spotkania z lekarzem w dni powszednie w godzinach dopołudniowych, by ewentualnie zmodyfikować zabiegi ustalone podczas pierwszej wizyty. Każdy z pakietów wybranych przez Państwa na miejscu może zostać odpowiednio zmodyfikowany przez lekarza tak aby uzyskać najlepsze efekty leczenia w jak najkrótszym czasie. Dodatkowo proces usprawniania jest nieustannie monitorowany przez fizjoterapeutów, którzy przekazują niezbędne informacje o postępach terapii lekarzowi.