KONTAKT I LOKALIZACJA

SOLAR Pienińska Uzdrowiskowa Klinika
Rehabilitacji i Leczenia Bólu


34-460 Szczawnica, ul. Zdrojowa 4
 
Recepcja  - Rezerwacje
tel. 18 262 17 46
tel.kom 600 404 100
e-mail: recepcja@solarspa.pl
 

 Kontakt z Działem Planowania zabiegów:

  tel.kom 784 065 986

 Telefon: 18 262 24 11 wew. 322

e-mail: klinika@solarspa.pl


Centrala Telefoniczna

tel.18 262 24 11, tel.18 262 24 12, fax:  18 262 22 79
Recepcja hotelu: wewnętrzny 1
Recepcja Kliniki: wewnętrzny 2
Pakr Wodny wewnętrzny 3

 
Bank PKO BP Odz. Szczawnica
nr. konta: 27 1020 1068 0000 1402 0344 0757