PERSONEL KLINIKI

LEKARZE:

 
Dr Elżbieta Wolfram - lekarz medycyny  - Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie   Dyplom ukończenia 1981r
Specjalizacja z Chorób dzieci -1986 rok
Specjalizacja z Balneologii i Medycyny Fizykalnej stopnia II - 1991 rok
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach - Studia Podyplomowe
 " Kosmetologia dla Lekarzy" ukończone w 2009r
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych  - Międzynarodowe Centrum Kształcenia w Medycynie Anti - Aging  w Warszawie
Dwuletni kurs medyczny z zakresu Medycyny Anti - Aging  ukończony w 2012roku
 

Lek. Med. Andrzej Klepaczewski- absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalizacja chirurgia ogólna II stopnia. Kurs w zakresie podstaw balneologii i medycyny fizykalnej. Chirurg klinicysta, ortopeda. W 2007 i 2008 roku został Lekarzem Roku w powiecie włoszczowskim.
Kariera zawodowa: chirurg w szpitalu wojewódzkim w Kielcach oraz szpitalu powiatowym w Świdniku. 6 lat pracował w szpitalu w Algierii oraz Maroku. 10 lat był ordynatorem chirurgii ogólnej w szpitalu wojewódzkim w Włoszczowie.
 

Specjalista ds. fizjologii żywienia człowieka (dietetyk)


Dr inż. Estera Nowacka-Polaczyk

- 2008-2013 - tytuł zawodowy doktor inżynier w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (studia stacjonarne)
- 2010-2011 - Studium Pedagogiczne dla doktorantów - Politechnika Krakowska, Centrum Pedagogiki i Psychologii;
- 2009-2010 - Studia Podyplomowe „Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności”, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
- 2003-2008 - tytuł zawodowy magister inżynier w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Specjalność Żywienie Człowieka, Specjalizacja Fizjologia Żywienia Człowieka (studia stacjonarne).
 
WYKAZ PUBLIKACJI
PUBLIKACJE W CZASOPIŚMIE Z LISTY JOURNAL CITATION REPORTS
- Leszczyńska T., Sikora E., Bieżanowska-Kopeć R., Pysz K., Nowacka E. Ocena prawidłowości bilansowania składu racji pokarmowych osób starszych zamieszkujących w wybranych domach pomocy społecznej oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 2 (57), 140-154.
- Pysz-Izdebska K., Leszczyńska T., Kopeć A., Nowacka E., Bugaj B. Pokrycie zapotrzebowania na energię, podstawowe składniki odżywcze i witaminy przeciwutleniające przez pensjonariuszy wybranego domu pomocy społecznej oraz ocena wybranych parametrów antropometrycznych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 6 (73), 239-254.
- Kopeć A., Nowacka E., Piątkowska E., Leszczyńska T. Charakterystyka i prozdrowotne właściwości steroli roślinnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 3 (76), 5-14.
- Nowacka E., Kopeć A., Leszczyńska T., Polaszczyk S., Pysz K. Total fats and fatty acids consumption by sportsmen practicing slalom canoe and sport-shooting. Science&Sports, 2013, 28, 41-50.
 
PUBLIKACJE Z LISTY MNiSzW (inne)
- Nowacka E., Polaszczyk S., Kopeć A., Leszczyńska T., Morawska M., Pysz-Izdebska K. Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez sportowców trenujących strzelectwo sportowe i kajakarstwo slalomowe. Medycyna Sportowa, 2010, 2-3 (6), 26, 144-150.
- Kopeć A., Nowacka E., Klaja A., Leszczyńska T. Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez sportowców trenujących piłkę nożną. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94 (1), 151-157.
- Kopeć A., Nowacka E., Polaszczyk Sz. Ocena sposobu żywienia osób wyczynowo trenujących strzelectwo sportowe. Medycyna sportowa, 2013, 3(4), 29, 151-162.
Nowacka E., Leszczyńska T., Paul L., Błażusiak M. Interwencja żywieniowa i aktywność fizyczna w leczeniu nadwagi i otyłości. Medicina Sportiva Practica, 2015, 16 (2), 22-24.
PUBLIKACJE POZOSTAŁE (monograficzne)
- Nowacka E., Kopeć A., Leszczyńska T., Pysz-Izdebska K., Polaszczyk S. Potrzeby energetyczne sportowców. Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe. Zeszyt 8, Wrocław 2011, 31-34.
- Nowacka E., Leszczyńska T., Cedro E., Kopeć A. Ocena wybranych parametrów stanu odżywienia młodzieży trenującej pływanie. Materiały z Konferencji pt. „Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego”, 2011, 2, 71-74.
- Nowacka E., Leszczyńska T., Kopeć A., Pysz-Izdebska K. Ocena pobrania przez kajakarzy slalomistów wybranych składników mineralnych, pochodzących z całodziennych racji pokarmowych, suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Materiały z Konferencji Naukowej pt. „Żywność projektowana”, 2011, 3, 75-87.
- Szyguła Z., Gawroński W., Nowacka E. Podstawowe zasady racjonalnego żywienia w sporcie. W: Medycyna Sportowa (red. Jegier A., Nazar K., Dziak A.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, wyd.1.
- Bugaj B., Kopeć A., Nowacka E., Leszczyńska T., Stanclik K., Kapusta-Duch J. Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez studentów niektórych krakowskich uczelni. Nauka o żywieniu człowieka. Osiągnięcia i wyzwania. Wydawnictwo SGGW, 2013, ISBN 978-83-7583546-5, 96-105.
 
Jest czynną uczestniczką wielu Krajowych i Międzynarodowych Konferencji Naukowych z zakresu żywienia człowieka.
 
KOORDYNATOR ZESPOŁU: 
mgr Marzena Majewska – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Tytuł magistra uzyskała w 2014r.
Ukończone kursy: 
- Kurs masażu lecznieczego 1 stopnia, Masaż klasyczny, 2009 r. Kraków, Biorelax, prowadzący: dr n.f. Robert Walaszek
- Kurs masażu lecznieczego 2 stopnia, Masaż segmentarny, chiński punktowy, refleksoterapia stopy, 2009 r. Kraków, Biorelax, prowadzący: dr n.kf. Robert Walaszek, dr Dariusz Mucha, Leszek Magiera
- Medical Taping Concept, 2013 r., Kraków, prowadzący: dr Grzegorz Głąb
- Nordic Walking Leki, poziom I/II 2014r, Kraków
- Mulligan Concept, moduł I, Kraków 2015r, Instruktor: Rene Claassen, dr Andrzej Szczygieł
- Kompleksowa Terapia Obrzęków moduł I i II – 2015r., Szczawnica, Provita, prowadzący:
 dr n. kf. Robert Trybulski
 
 

FIZJOTERAPEUCI:

dr n. med. Magdalena Jaworska - absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wydziału Wojskowo-Lekarskiego, Oddział Fizjoterapii. W 2012 roku ukończyła Studia doktoranckie uzyskując tytuł: doktor nauk medycznych z dziedziny fizjoterapia.  

Studia magisterskie ukończone w 2007 roku na wydziale Nauk o Zdrowiu - Akademia Jana Kochanowskiego w Kielcach. W zawodzie fizjoterapeuty od 2004 roku rozpoczynała swoje doświadczenie w  XXI Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnym w Busku Zdroju. Prowadziła prywatny gabinet, gdzie pomagała pacjentom ze schorzeniami kręgosłupa. Dodatkowo w 2015 roku ukończone studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie placówkami służby zdrowia.
Od roku 2007 do dnia dzisiejszego również pracuje jako wykładowca na kilku uczelniach w Polsce (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, WSSP w Lublinie, WSPS Dąbrowa Górnicza, PPWSZ Nowy Targ).
Bierze czynny udział w licznych Krajowych oraz Międzynarodowych Konferencjach Naukowych z zakresu fizjoterapii. 
 
Ukończone kursy:
- Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych – 2018 Warszawa, organizator FizjoSzkolenia, prowadzący D.O. Jakub Stępnik.
- Balkefors Orthopaedics System – 2017 Reha Plus Kraków prowadzący Uwe Hallman.
- Mobilizacja struktur nerwowych - 2017 Kraków, RehaPlus, prowadzący Stefan Henne.
- Sucha igłoterapia i mezoterapia kolagenem w leczeniu mięśniowych zespołów bólowych moduł I, II – 2017 Żory, Provita, prowadzący dr n. kf. Robert Trybulski.
- Techniki tkanek miękkich moduł I –  2017 Warszawa, Centrum Wiedzy Praktycznej, prowadzący Grzegorz Kowalski.
- Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI) - anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty- HOLISTIC – 2016 Kraków, Centrum Edukacji i Aktywności Fizycznej prowadzący dr Tomasz Wolny. 
- Szkolenie metodą McKenziego moduły A-D. 2012 - 2015r. Kielce, Instytut McKenziego Polska, prowadzący: Rajmund Tomczakowski, Jacek Tuz.
- Uczestnictwo w Specjalistycznych Warsztatach Szkoleniowo-Doskonalących  z zakresu terapii manualnej wg koncepcji Mulligana. 2015 Kraków, Prowadzący Brian Mulligan.
- Ukończenie kursu technik bezigłowych stosowanych w syndromach bólu somatycznego: ZINTEGROWANE TECHNIKI TERAPEUTYCZNE NA TKANKI MIĘKKIE PUNKTY SPUSTOWE, BÓL I NAPIĘCIE MIĘŚNI – cz. 1 (Imtegrated Soft Touch Techniques Trigger Points, Pain and Muscle Tone – „Wilson Concept” part I). 2012 Kraków, Prowadzący Ed Wilson.
- Ukończenie Specjalistycznego Szkoleniowo-Doskonalącego Kursu Funkcjonalnej Terapii Manualnej wg koncepcji Mulligana - II stopień - część A i B , 2012 Kraków, prowadzący René Claassen.
- Szkolenie z tensiotaping, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Lekarskie. Kurs podstawowy plus rozszerzony. 2012 Warszawa, Organizator TENSIO, prowadzący: Robert Faryj.
- Uczestnictwo w szkoleniu: Obiektywna ocena pacjenta oraz kompleksowy trening funkcjonalny. 2012 Kielce, Organizator: TECHNOMEX.
- Ukończenie kursu STAW BIODROWY patologie, diagnostyka, zasady leczenia. Organizator: REHEXPERT, prowadzący: dr n. med. Artur Biel.
- Ukończenie kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego dla nauczycieli z wyższym wykształceniem. 2007 Starachowice.
- Ukończenie kursu instruktorskiego Nordic Walking. 2007 Busko Zdrój, Organizator: INWA, Piotr Kowalski National Coach.
- Ukończenie kursu Thera-Band Academy – Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band. 2006 Kraków, Organizator: Thera-Band Polska, Tarnowskie Góry, prowadzący mgr Józef Spałek. 
- Ukończenie kursu podstawowego koncepcji PNF  Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (M.Knott Koncept). 2006 Kraków, Organizator: Reha Plus Edukacja, prowadzący Aleksander Lizak.
- Ukończenie kursu GÓRNA CZĘŚĆ CIAŁA The S-E-T Koncept (Sling Exercise Therapy). „Koncepcja ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemu pasów i podwieszek TerapiMaster”.2006 Kraków, Organizator: Meden Inmed Koszalin, prowadzący: mgr Jacek Mańka, mgr Rafał Gnat.
- Ukończenie kursów: Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych oraz Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej. 2005 Busko Zdrój.
- Ukończenie kursu podstawowego DOLNA CZĘŚĆ CIAŁA  The S-E-T Koncept (Sling Exercise Therapy). „Koncepcja ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemu pasów i podwieszek TerapiMaster”. 2004 Konstancin-Jeziorna, Organizator :Meden Inmed Koszalin, prowadzący: mgr Rafał Gnat.
 
mgr Anna Duda -  absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, tytuł magistra uzyskała w 2014 roku. Zdobyła doświadczenie zawodowe podczas stażu w przychodni rehabilitacyjnej oraz jako fizjoterapeuta w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Nawojowej. 
Ukończone kursy:
- Terapia manualna szkoła niemiecka OW I i OW II – 2016, UW1 -2017, UW2-2018 Kraków, RehaPlus, prowadzący Susan Bretschneider.
- Fizjoterapia w urazach sportowych – Moduł I – 2017 Kraków, Reha Plus, prowadzący Stephan Herme.
- Rehabilitative Ultrasund Imaging (RUSI) - anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty – 2016 Kraków, HOLISTIC - Centrum Edukacji i Aktywności Fizycznej prowadzący dr Tomasz Wolny.
- Kompleksowa Terapia Obrzęków moduł I i II – 2016 Szczawnica, Provita, prowadzący dr n. kf. Robert Trybulski.
- Mobilizacja struktur nerwowych - 2016 Kraków, RehaPlus, prowadzący Stefan Henne.
- Terapia punktów spustowych – 2016 Kraków, RehaPlus, prowadzący Stefan Henne.
- Sucha igłoterapia i mezoterapia kolagenem w leczeniu mięśniowych zespołów bólowych – 2016 Żory, Provita, prowadzący dr n. kf. Robert Trybulski.
- PNF podstawowy – 2014 Kraków, RehaPlus, prowadzący dr Katarzyna Michaluk.
- Seminarium masażu bańkami – 2012 Kraków, MENOS, prowadzący Aleksandra Kanapik.
- KinesioTaping KT I/KT II – 2012 Kraków, KINESIO, prowadzący Paweł Pogorzelec,
- Kurs masażu leczniczego III stopnia – 2011 Nowy Targ, Biorelax, prowadzący dr n. kf. Robert Walaszek.
 
mgr Michał Szado 
Absolwent Uniwersytetu  Rzeszowskiego w 2012 roku uzyskał tytuł mgr fizjoterapii.
W zawodzie fizjoterapeuty od 2010 – prywatna praktyka, gabinet masażu.
Od 2012r. do 2014r. fizjoterapeuta w prywatnym gabinecie Fizjoterapia REMAKS w Tarnowie. Od 2014r. do 2017r. fizjoterapeuta   pierwszoligowego zespołu seniorów Sandecja Nowy Sącz (awans do ekstraklasy w sezonie 16/17) 
Ukończone kursy:
- PNF podstawowy – 2018r. Reha Plus Kraków prowadzący Matthias Schulte – IPNFA Advanced Instructor.
- Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI) – anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty. - 2018 TW REHA Katowice prowadzący dr Tomasz Wolny,
- Równowaga mięśniowa, Stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów. Wprowadzenie do metody Vitality Flossing (część I i II) 2017 28.10-29.10  Theraband Academy Katowice prowadzący mgr Józef Spałek.
- Balkefors Orthopeadics System – 2017 Reha Plus Kraków prowadzący Uwe Hallman OMT.
-Terapia Manualna według standardów IFOMPT poziom A (Kurs EB-2013, kurs E II-2013, kurs K I-2013, kurs K II-2013, kurs E III-2014, kurs K III-2015, kurs EM-2015) – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, prowadzący mgr Stanisław Legocki.
- Stabilność – niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy niewydolności systemów stabilizujących. – 2012 GWSH Katowice prowadzący mgr Stanisław Legocki. 
 
Lic. Natalia Hajduk – absolwentka Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
Ukończone kursy:
- Kinezjotaping - 2018 Kraków, Reha Plus, prowadzący Agnieszka Wierciak.
- Fizjoterapia w urazach sportowych – Moduł I – 2017 Kraków, Reha Plus, prowadzący Stephan Herme.
- Terapia manualna szkoła niemiecka OW I i OW II – 2016, UW1 -2017, UW2-2018 Kraków, RehaPlus, prowadzący Susan Bretschneider.
- Terapia punktów spustowych – 2016 Kraków, RehaPlus, prowadzący Stefan Henne.
- Kompleksowa Terapia Obrzęków moduł I i II – 2016 Szczawnica, Provita, prowadzący dr n. kf. Robert Trybulski.
- Ratownik wodny - 2010 Nowy Targ.
- Instruktor narciarstwa PZN – 2010 Zakopane.
 
Lic. Magdalena Domek – absolwentka Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Od 2017 roku studentka szkoły osteopatii OSD Polska – Kraków. 
Ukończone kursy:
- Terapia punktów spustowych – 2016 Kraków, RehaPlus, prowadzący Stefan Henne,
- Kompleksowa Terapia Obrzęków moduł I i II – 2016 Szczawnica, Provita, prowadzący dr n. kf. Robert Trybulski
- Kinesio Taping – 2015 Kraków, KINESIO, prowadzący: Jacek Siasinowski.
 
mgr Sławomir Topolski - absolwent Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
Ukończone kursy:
- Kinezjotaping - 2018 Kraków, Reha Plus, prowadzący Agnieszka Wierciak.
- Terapia Manualna – szkoła niemiecka, Moduł OW1 - 2018- Kraków, Reha Plus prowadzący Heiko Dahl.
- WATSU moduł I, 2016 Szczawnica, WATSU Polska, Stowarzyszenie rozwoju terapii wodnych, prowadzący: Tomasz Zagórski.
- Terapia punktów spustowych – 2016 Kraków, RehaPlus, prowadzący Stefan Henne.