LECZENIE BÓLU

Ból jest subiektywnym, przykrym, negatywnym wrażeniem zmysłowym i emocjonalnym, który powstaje na skutek drażnienia receptorów tkankowych tzw. nocyceptorów.
W dużym uproszczeniu receptory te przesyłają impulsy włóknami nerwowymi do kory mózgowej, gdzie informacja jest interpretowana jako doznanie bólowe.
 
W zależności od stopnia i okresu podrażnienia nocyceptorów, ból można podzielić na:
 -ból ostry: trwa krótko do 2 miesięcy (od momentu działania szkodliwego bodźca, który go wywołuje),
- ból podostry: to stan pośredni między bólem ostrym a przewlekłym,
- ból przewlekły: trwa dłużej niż 6 miesięcy ( jest objawem lub skutkiem choroby).
Biorąc pod uwagę źródła uszkodzenia, ból może mieć charakter mięśniowo-powięziowy, neurogenny, kostno-stawowy lub psychogenny. Bóle mięśniowo-powięziowe pojawiają się zwykle w wyniku przeciążeń, takich jak długotrawle powtarzające się sekwencje ruchu lub w wyniku bezpośredniego urazu. Mięsień traci wtedy swoją zdolność do rozluźnienia wskutek wymuszonej pozycji. Może wtedy dawać objawy o charakterze promieniującym, który
często mylony jest z bólem neurogennym.
Bóle neurogenne to te, które powstały w wyniku podrażnienia korzeni nerwowych lub nerwów obwodowych. Spowodowane są często stanem zapalnym nerwu, ewentualnie cieśniami mięśniowymi uciskającymi na nerw.
Bóle stawowe pojawiają się w wyniku przeciążeń stawów, są raczej miejscowe i często charakteryzują się uczuciem kłucia. Dodatkowym objawem jest zwykle ograniczenie funkcji stawu. W zależności od źródła objawów bólowych, dostosowuje się technikę leczenia. Ważne przy tym jest, aby prawidłowo zinterpretować objawy, gdyż jedynie poprawna diagnoza wskazuje jaką terapię należy podjąć by osiągnąć jak najlepsze rezultaty w leczeniu. Zmniejszenie dolegliwości przynosi znaczącą ulgę, wiąże się z tym także poprawa komfortu psychofizycznego. Każdy zasługuje na to, by w pełni cieszyć się życiem bez zbędnego odczuwania dyskomfortu.
 
Jak dobieramy leczenie?
Diagnostyka układu ruchu stanowi niezbędny element badania fizjoterapeutycznego w każdej placówce specjalizującej się leczeniem dolegliwości bólowych. Nasza klinika kładzie wyjątkowy nacisk na szczegółową ocenę stanu zdrowia pacjenta, zanim przystąpi do podjęcia jego usprawniania. Odpowiednie rozpoznanie pozwala na dobór optymalnego leczenia i rokuje pomyślnie dla procesu terapii. Traktujemy pacjenta podmiotowo, współpracujemy z nim, każda terapia dobierana jest dla niego, za jego przyzwoleniem, po uprzednim jej omówieniu. Wszystkie te działania mają za zadanie poprawić jakość życia pacjenta po leczeniu.