LABORATORIUM

Dla Państwa wygody i komfortu oferujemy możliwość wykonania badań laboratoryjnych w naszej Klinice. 
 
Przygotowanie się do badania krwi
 
1)Zaleca się aby materiał do badań był pobierany rano, między godz. 8.00 a 9.00.
 
2)Pacjent powinien być na czczo - tzn. po lekkostrawnej kolacji nie powinien przyjmować żadnych posiłków do momentu pobrania, tj. co najmniej 12 godzin przed pobraniem. Dotyczy to głównie badań profilu lipidowego i glukozy.
 
3)Przed pobraniem - przez co najmniej 15 minut pacjent powinien odpocząć, zwłaszcza jeżeli wcześniej wykonał wysiłek fizyczny.
 
4)Nie należy pobierać materiału jeżeli pacjent w okresie poprzedzającym badanie wykonywał
intensywny wysiłek fizyczny, ponieważ może to powodować obniżenie stężenia glukozy, cholesterolu i triglicerydów oraz podwyższać stężenie białka, kreatyniny, kwasu moczowego, fosforanów i enzymów pochodzenia mięśniowego takich jak: CK, ASPAT i LDH.
 
5)Zaleca się aby pacjent w miarę możliwości ograniczył przyjmowanie leków w tym również witaminy C, która wpływa bezpośrednio na wiele parametrów biochemicznych w surowicy i w moczu.
 
6)Nie należy wykonywać oznaczeń parametrów, którymi aktualnie leczy się pacjenta, jak np. żelazo.
 
7)Nie należy wykonywać badań u pacjentów którzy na 48 godzin przed pobraniem spożywali znaczne ilości alkoholu, gdyż ma to istotny wpływ na wzrost aktywności enzymatycznej (GGTP) oraz powoduje także przejściowy wzrost objętości erytrocytów (MCV).
 
8)Przed pobraniem materiału na badanie PSA pacjent powinien ograniczyć mechaniczne uszkodzenia okolic gruczołu krokowego, zachować wstrzemięźliwość seksualną min. 3 dni i nie być po zabiegach chirurgicznych i badaniach tzw. per rectum.
 
Przygotowanie się do badania moczu (ogólnego)

1)Do rutynowego badania ogólnego moczu zaleca się dostarczenie pierwszej porannej próbki moczu, oddanej bezpośrednio po spoczynku nocnym w pozycji leżącej, trwającym nie mniej niż 8 godzin w tym przynajmniej 4-godzinnym gromadzeniu moczu w pęcherzu.
 
2)Przed pobraniem pacjent powinien zatroszczyć się o odpowiednią higienę osobistą – myciem mydłem okolic narządów płciowych z dokładnym wytarciem najlepiej jednorazowym ręcznikiem.
 
3)Pierwszą porcję moczu (ok. 50 ml) pacjent oddaje do toalety a następnie nie przerywając strumienia moczu w ilości około 100 ml oddaje do wcześniej przygotowanego naczynia z przykrywką. Obowiązuje zasada dostarczenia do badań, tzw. środkowego strumienia moczu.
 
4)Nie należy pobierać moczu do badań przy krwawieniu miesiączkowym u kobiet oraz po intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza wykonanym w pozycji stojącej (zjawisko białkomoczu ortostatycznego).
 
5)Zaleca się również powstrzymanie się przynajmniej 1 dzień od stosunków płciowych.

Postępowanie po pobraniu krwi
 
1)Po usunięciu igły z żyły uciska się miejsce wkłucia gazikiem ze środkiem dezynfekcyjnym do chwili zatrzymania krwawienia (ok. 5 minut).
 
2)Nie wolno zginać ręki w łokciu po pobraniu krwi z żyły zgięcia łokciowego.
 
3)Uniesienie ręki zmniejsza ryzyko utworzenia się krwiaka.
 
 
Cennik badań laboratoryjnych :
 
HEMATOLOGIA:

Morfologia 25 parametrowa /14 zł/
Dodatkowy rozmaz manualny   /10 zł/
OB.-metoda tradycyjna  /8 zł/
OB.-mikrometoda   /12 zł/
Retikulocyty     /15 zł/
 
UKŁAD KRZEPNIĘCIA:
 
Wskaźnik protrombinowy z INR  /10 zł/
APTT     /12 zł/
Fibrynogen    /20 zł/
D-dimery /40 zł/
 
ANALIZY USTROJOWE:

Mocz ogólny z osadem    /12 zł/
Mocz dobowy-stężenie glukozy i białka    /17 zł/
Klirens kreatyniny (mocz z 24h+waga+wzrost pacjenta+surowica)    /27 zł/
Kał na pasożyty      /14 zł/
Kał na krew utajoną    /22 zł/
Próba ciążowa w moczu     /20 zł/
 
BIOCHEMIA:

Glukoza (surowica,osocze)  /8 zł/
Cholesterol   /10 zł/
Mocznik         /10 zł/
Kreatynina w surowicy /10 zł/
Bilirubina całkowita        /10 zł/
Alat        /10 zł/
Aspat    /10 zł/
Kwas moczowy  /10 zł/
Triglicerydy        /12 zł/
Lipidogram (Chol, TG,HDL-chol, LDL-chol)  /34 zł/
HDL-cholesterol    /12 zł/
LDL-cholesterol bezpośredni     /12 zł/
Amylaza /13 zł/
CPK        /16 zł/
Fosfataza alkaliczna /12 zł/
GGTP    /12 zł/
CRP-ilościowo   /18 zł/
Białko całkowite  /11 zł/
Albuminy     /13 zł/
Wapń całkowity    /11 zł/
Fosfor   /11 zł/
Magnez   /14 zł/
Żelazo   /13 zł/
Zdolność wiązania żelaza TIBC   /16 zł/
Hemoglobina glikowana HbA1C (prob. EDTA)   / 40 zł/
Jonogram w surowicy   /14 zł/

SEROLOGIA:
 
Grupa krwi    /32 zł/
Pośredni Test Antyglobulinowy   /27 zł/
ASO ilościowo   /17 zł/
 
INNE BADANIA:
 
RF-ilościowo      /20 zł/
Test Walera Rosego       /40 zł/
Mononukleoza zakaźna-jakościowo     /45 zł/
Helikobacter w kale       /42 zł/
Kał na lamblie /37zł/
Helicobacter pylori-przeciwciała IgG (surowica) /35zł/
Test kiłowy /20zł/

HORMONY I INNE:
TSH     /22zł/
F-T4     /24zł/
F-T3      /24zł/
Anty-TPO     /41zł/
Anty-TG      /41zł/
Prolaktyna     /31zł/
Testosteron    /40zł/
Progesteron    /31zł/
Estradiol   /31zł/
FSH   /31zł/
LH   /31zł/
Parathormon    /42zł/
IgE całkowite    /34zł/
b-HCG    /34zł/

MARKERY NOWOTWOROWE:
PSA   /34zł/
Wolne PSA    /42zł/
Ca 125   /40zł/
Ca 15-3   /40zł/
Ca 19-9   /40zł/
CEA    /40zł/
 
Koszt pobrania materiału i transportu 20 zł.