CENTRUM KOMPUTEROWEGO BADANIA WAD POSTAWY


CENTRUM KOMUTEROWEGO BADANIA WAD POSTAWY i ANALIZY RUCHU


Klinika wykorzystuje w pracy z pacjentem Aparaturę do Komputerowej Oceny Postawy Ciała systemu MORA 4Generacji, która jest najnowszą konstrukcją łączącą zalety systemów analizy przestrzennej typu MORA/ISIS  i laboratoriów analizy ruchu/chodu opartych na markerach. Badanie jest nieinwazyjne i w pełni bezpieczne dla pacjenta.

System pozwala na wykonywanie:

 •     testów statycznych takich jak badanie postawy ciała (analiza trójpłaszczyznowa krzywej kręgosłupa, ustawień łopatek, garbu żebrowego itp.)
 •     testów dynamicznych przy rejestracji sekwencji ruchowych np. skłon, uniesienie ręki (pomiar ruchomości, zakresów ruchu)
 •     testów korekcyjnych np. zachowanie kręgosłupa przy wymuszonej korekcji ustawienia miednicy, gorsetowaniu, kinesiotapingu itp.
 •     testów porównawczych np. obserwacja progresji skoliozy w krótkich okresach czasowych
 •     ćwiczeń autokorekcyjnych (biofeedback)
 •     dokumentacji fotogrametrycznej sylwetki np. przód, bok, nogi

  Platforma stabilometryczna pozwala na pomiar parametrów  związanych z oceną równowagi i chodu. Urządzenie współpracuje z oprogramowaniem służącym do zbierania danych i ich oceny, dając ogromne możliwości badawcze, treningowe oraz terapeutyczne.

  Platforma umożliwia:

  - dynamiczny i statyczny pomiar obciążenia                                              

  - ocenę równowagi na podstawie przemieszczenia rzutu środka ciężkości

   - ukierunkowane działań w celu przywrócenia zaburzonych funkcji  układu nerwowo-mięśniowego                                                                    

  - atrakcyjną formę ćwiczeń w postaci zabawy oprócz sfery ruchowej doskonale stymuluje koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową, spostrzegawczość, skupianie uwagi itp.