ATRAKCJE

SZCZAWNICA to górskie uzdrowisko położone w malowniczej dolinie potoku Grajcarek, na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego. Dolina ta położona jest na wysokości 435-520 m n.p.m.

Dzięki wybitnym walorom klimatycznym i krajobrazowym, oraz licznym źródłom wód mineralnych, typu szczaw wodorowęglanowo-chlorowo-sodowych. Szczawnica już od ponad 200 lat jest jednym z najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce. Leczy się tu głównie choroby układu oddechowego.

Szczawnica posiada doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej i narciarskiej. Bliskość Pienińskiego Parku Narodowego ze słynnym Przełomem Dunajca, oryginalność krajobrazu, wspaniała przyroda, cenne zabytki kultur, oraz żywy do dziś folklor górski, sprawiają, że region ten odwiedza corocznie kilkaset tysięcy osób.

Atrakcje

    >
    wyciąg krzesełkowy na Palenicę (200m od SOLAR Spa)
    zjeżdżalnia wózkowa letnia,
    turystyczne przejścia graniczne ze Słowacją

Ważniejsze trasy wycieczkowe


    Palenica 50 min
    Jarmuta - 1,30 min
    Wąwóz Homole - 1,50 min (z dojazdem)
    Bryjarka - 1h
    Bereśnik - 1,15 min
    Dzwonkówka - 2,30 min
    Prehyba - 4h
    Czerwony Klasztor - 2,30 min (paszport)
    Sokolica - Trzy Korony - Wąwóz Szopczański - 5h
    6 tras rowerowych łącznie około 100 km długości