TERAPIA MANUALNA

TERAPIA MANUALNA

Zapraszamy Państwa do korzystania z zabiegu, którego celem jest zwalczanie dolegliwości w głównej mierze bólowych, które związane są z dysfunkcją narządu ruchu. Jest to terapia manualna. Za pomocą specjalistycznych testów manualnych terapeuta może precyzyjnie stwierdzić czy przyczyną bólu np w okolicy barku albo biodra jest nadmiernie napięty mięsień, czy uciśnięty nerw, czy też zmieniony chorobowo staw. Bardzo dokładne badanie umożliwia zastosowanie odpowiedniego leczenia, a inaczej leczy się zbyt napięty lub skrócony mięsień, inaczej uciśnięty nerw, a jeszcze inaczej zwyrodniały staw. Rodzaj zmienionej chorobowo tkanki warunkuje użycie specyficznych dla tej tkanki technik manualnych. Głównym celem terapeuty jest jak najszybsze przywrócenie bezbolesnych pozycji i ruchów ciała pacjenta oraz zapobieganie nawrotom dolegliwości.
 

WSKAZANIA DO TERAPII MANUALNEJ:

 
BÓL KRĘGOSŁUPA
    •       związany z chorobą dyskową (wypukliny i/lub przepukliny krążka, uszkodzenie krążka międzykręgowego),
    •       promieniujący do kończyn związany z uciskiem i podrażnieniem korzeni nerwowych (tzw. zapalenie korzonków nerwowych),
    •       z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów międzykręgowych (artroza),
    •       spowodowany wzmożonym napięciem mięśni,
    •       spowodowany zablokowaniem stawów międzykręgowych i krzyżowo-biodrowych,
    •       oraz bóle głowy, łagodne zawroty głowy oraz szumy uszne pochodzenia odkręgosłupowego,
    •       z powodu niesymetrycznej postawy ciała stwierdzonej za pomocą urządzenia MORA4G.
 
BÓLE KOŃCZYNY
    •       spowodowane uszkodzeniem mięśni, ścięgien a także ich przyczepów do kości,
    •       z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów (artroza),
    •       jako konsekwencja stanów pourazowych oraz po zabiegach ortopedycznych w obrębie kości, stawów, więzadeł, mięśni,
    •       z powodu sztywności stawów – po unieruchomieniu,
    •       z powodu skrócenia lub zwiększenia napięcia mięśni, które zmieniają postawę ciała i przeciążają inne struktury.


PRZECIWSKAZANIA:

 
Ogólne:
    •       silny ból – brak możliwości zbadania,
    •       zaawansowana osteoporoza,
    •       problemy z krzepliwością krwi,
    •       problemy skórne,
    •       brak współpracy ze strony pacjenta.
 
Miejscowe:
    •       ból związany z chorobą nowotworową,
    •       stan zapalny w fazie ostrej,
    •       świeże urazy, złamania i zwichnięcia,
    •       niestabilność torebkowo-więzadłowa,
    •       anomalie i patologiczne zmiany naczyniowe dające objawy niewydolności kręgowo-podstawnej,
    •       niestabilność więzadłowa w obrębie kręgosłupa szyjnego górnego,
    •       ciąża.

 
Metody i techniki pracy fizjoterapeutów w naszej klinice
 
             terapia manualna według Jamesa Cyriax’a,
             terapia manualna według B. Mulligan’a,
             terapia manualna według McKenziego,
             terapia manualna według Szkoły Niemieckiej,
             PNF,
             punkty spustowe,
             PIR,
             kinesiotaping,
             neuromobilizacje,
             techniki energizacji mięśni,
             techniki napięcia-kontrnapięcia,
             techniki rozluźniania powięziowego,
                   techniki rytmiczne (ugniatanie, rozciąganie, mobilizacje stawowe, trakcje,
                     wibracje, oscylacje),
             masaż tkanek głębokich,
             drenaż limfatyczny,
             ćwiczenia na piłkach i gumach „THERA-BAND”,
             medyczny trening funkcjonalny,
             trening układu przedsionkowo-proprioceptywnego,
             wodna terapia WATSU,
             terapia Master,
             Nordic Walking.