METODY MASAŻU

Metody masażu 

Masaż Klasyczny to świadome sprężyste odkształcanie tkanek wywierające wpływ na ustrój człowieka. Celem masażu klasycznego jest zadziałanie na układ ruchu (mięśnie, ścięgna, torebki stawowe, okostną, kości) oraz na skórę i tkankę łączną, tłuszczową, zakończenia nerwowe w skórze, a także na układy krwionośny i chłonny. Pośrednio masaż klasyczny działa również na narządy wewnętrzne. Jest to przemyślane i uzasadnione anatomiczne i fizjologiczne posługiwanie się odpowiednimi ruchami działającymi na ustrój jako różnorodne bodźce celem uzyskania pożądanych efektów profilaktycznych, relaksacyjnych i leczniczych w różnych stanach chorobowych.

 
Masaż jako bodziec mechaniczny skierowany jest na:

  •     powłoki skórne
  •     mięśnie
  •     torebki stawowe
  •     więzadła


Wywołuje w organizmie liczne zmiany i reakcje o charakterze miejscowym i ogólnym.

Masaże wykonywane w naszej klinice:

  •     lecznicze
  •     relaksacyjne
  •     masaż tkanek głębokich
  •     masaż poprzeczny